Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bosá, M. – Filadelfiová, J. (eds.): Učiteľky a riaditelia. Rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách (Lenka Krištofová)


Občianske združenie EsFem, založené v roku 1999, je v oblasti rodových štúdií etablovanou organizáciou. Za desaťročné obdobie jeho odborníčky a odborníci realizovali (aj v spolupráci s organizáciami Aspekt, Centrum rodových štúdií, Inštitút pre verejné otázky a i.) viacero významných projektov, výskumov a analýz. Ako jedna z najvýraznejších oblastí, ktorej sa EsFem venuje, sa do povedomia zapísala rodová rovnosť vo vzdelávaní a výchove.

Touto témou sa systematicky zaoberá už od svojho vzniku, či už do úvahy berieme nepretržitý viacdimenziálny monitoring školstva, analýzy kurikúl alebo rozvíjanie a presadzovanie princípov feministickej pedagogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF