Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Guričanová, Dana: Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte


Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou rodovo vyváženého jazyka z lingvistického hľadiska. Na konkrétnych príkladoch ukazuje riziká mechanického dopĺňania ženského pendantu bez adekvátnych štylistických úprav.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 2: 108-111

Stiahnuť celý článok v PDF