Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ondrejkovič, Peter: Teórie socializácie v sociológii výchovy


Anotácia: Sociológia výchovy (angl. sociology of education, nem. Erziehungssoziologie, fr. sociologiie de l´éducation) predstavuje jednu z najmladších sociologických disciplín, ktorá sa zaoberá sociologickými aspektami výchovy a jej miestom a úlohou v spoločnosti. Práve preto predstavuje disciplínu, ktorá sa nezaobíde bez riešenia otázok socializácie, ktorá patrí k jej kľúčovým kategóriám.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 186-197

Stiahnuť celý článok v PDF