Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bäcker-Braun, Katharina: Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let (Silvia Dončevová)


Recenzovaná publikácia patrí medzi rozsahom útle, ale obsahom pozoruhodne koncipované publikácie. Už letmý pohľad do štruktúry obsahu ukazuje, že nejde o tradične teoreticko-komparatívny text, ale o praktický návod, ako efektívne a zábavne využiť poznatky z pedagogiky a psychológie v oblasti rozvíjania inteligencie detí v predškolskom veku. Autorka hneď v úvode rozpravy o problematike nastoľuje zásadné otázky rozvoja detskej inteligencie: či už ide o vymedzenie podoblastí rozvoja inteligencie (od rozvoja reči po duchovný rozvoj), akceptáciu nerovnomernosti vo vývoji každého dieťaťa, špecifiká predškolského veku, vymedzeného trojročným rozpätím (na prvý pohľad tak krátkym a pritom tak rozsiahlym, intenzívnym a pestrým vzhľadom na pokroky vo vývoji).

Stiahnuť celý článok v PDF