Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Breaux, Annette – Whitaker, Todd: 50 spôsobov na zlepšenie správania študentov: zmena výučbového prostredia – učiť jednoduchšie (Imrich Ištvan)


Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2012. 160 s. ISBN 978-3-407-62745-2

Publikácia s názvom 50 spôsobov ako zlepšiť správanie žiakov (voľný preklad autora recenzie) od amerických autorov Annete Breaux (Nicholls State University in Thibodaux, Louisiana) a profesora Todda Whitakera (Indiana State University in Terre Haute, Indiana) je cenným i prakticky obohacujúcim prínosom poznania špecifík didaktickej praxe. V americkom originálne vyšla publikácia pod názvom 50 ways to improve student behavior: simple solutions to complex challenges. Autori publikácie patria v USA k uznávaným odborníkom v oblasti prípravy učiteľov a praktickej školskej pedagogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF