Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Čech, Tomáš: Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol (Mojmír Vážanský)


Všem zájemcům v České a Slovenské republice, zejména profesně zainte-resovaným na úseku sociální pedagogiky, se dostává do rukou publikace mladého pedagoga, doc. PhDr. Tomáše Čecha, Ph.D., pracovníka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol.

Publikace vyšla v rámci výzkumného záměru (MSM0021622421) Škola a zdraví pro 21. století, podpořená recenzními vyjádřeními prof. PhDr. Petra Ondrejkoviče, DrSc. z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. z Univerzity Hradec Králové a doc. PhDr. Jiřího Semráda, CSc. z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha.

Stiahnuť celý článok v PDF