Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Chvál, Martin – Kasíková, Hana – Valenta, Josef: Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce (Peter Gavora)


Ak existuje nejaká univerzálna vlastnosť, ktorú žiak využíva v najrôznejších situáciách na vyučovacích hodinách, tak je to schopnosť učiť sa. Táto vlastnosť veľmi silne determinuje (spolu s motiváciou a ďalšími vlastnosťami) učebné výsledky žiaka. Zároveň je to vlastnosť, ktorú využije nielen v škole, ale i mimo nej a potom aj po dokončení štúdia v celoživotnom učení. Autori sa podujali na neľahkú úlohu – určiť, ktoré vlastnosti žiaka možno považovať za učebné, za akých okolností sa využívajú a (čo je ešte ťažšie) vytýčiť situácie vo vyučovaní, ktoré tieto učebné vlastnosti posilňujú a rozvíjajú. Tieto situácie sa totiž vo vyučovaní vyskytujú často implicitne v situáciách a úlohách, ktoré žiaci plnia.

Stiahnuť celý článok v PDF