Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hájková, Eva: Rétorika pro pedagogy (Libor Bernát)


Skúsená pražská pedagogička a jazykovedkyňa Eva Hájková je známa z mno-hých prác dotýkajúcich sa rétoriky a pedagogiky komunikácie, ako napr. Zvuková stránka češtiny: úvod do fonetiky a fonologie (2008), Komunikační činnosti a jejich cíle: z hlediska vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni základních škol (2008), Praktická rétorika pro pracovníky veřejné správy: učební materiál k programu celoživotního vzdělávání. Komunikační zdatnost pracovníka veřejné správy (2006) a iných. Tentoraz sa podujala spracovať komplikovanú tému – rétorika pre pedagógov.

Stiahnuť celý článok v PDF