Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Határ, Ctibor: Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím (Erich Petlák)


Nitra: UKF, 2016. 79 s. ISBN 978-80-8094-664-7

Odbornej pedagogickej a aj andragogickej komunite je autor Ctibor Határ už známy svojimi viacerými publikáciami zameranými na andragogickú oblasť. V týchto dňoch sa čitateľom dostáva do rúk jeho ďalšia publikácia pod vyššie uvedeným názvom. Autor ju odborne venuje Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Jánovi Perhácsovi, CSc., nestorovi slovenskej sociálnej andragogiky pri jeho významnom životnom jubileu 80-tich rokov.

Stiahnuť celý článok v PDF