Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Koťátková, S.: Dítě a mateřská škola. Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. (Silvia Dončevová)


Praha: Grada, 2014, 256 s. ISBN 978-80-247-4435-3

Obdobie prechodu dieťaťa z výhradnej starostlivosti rodičov do kombinovanej starostlivosti v materskej škole je obdobím komplikovaným nielen pre dieťa, ale pre aj rodičov. O zákonitostiach tohto procesu, príjemnostiach a nástrahách tohto obdobia či riešeniach nečakaných situácií diskutuje publikácia Dítě a mateřská škola, ktorá vyšla v období pre autorku tejto recenzie mimoriadne aktuálnom. Prečo diskutuje? Jej obsah totiž autorka poňala ako otvorenú diskusiu s čitateľom/rodičom, ktorý dostáva priestor na konfrontáciu svojich názorov, postrehov a skúseností s teóriou a praxou autorky. Pre rodiča v aktuálnej situácii zážitok ak nie príjemný, rozhodne poučný.

Stiahnuť celý článok v PDF