Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Úvod do sociologie mládeže (Petr Sak)


Před svými sedmdesátinami prof. Ladislav Macháček vydal publikaci, která z dosud vydaných knih nejlépe dokumentuje jeho význam pro slovenskou sociologii mládeže. Díváme-li se na celoživotní teoretické, výzkumné, publikační, pedagogické a organizační dílo L. Macháčka, chce se říci: „to je mu teprve sedmdesát, jak to vše stihnul?“. Známe-li jeho současné aktivity, vitalitu a další plány, chce se naopak říci: „to je mu už sedmdesát“.

Kniha prof. Ladislava Macháčka se skládá z úvodu a pěti kapitol, přičemž první kapitola s tématem souvisí jen nepřímo. Zabývá se vývojem sociologie na Slovensku, takže mládeži jsou věnovány čtyři rozsáhlé kapitoly. Kapitola II. je explicitně nazvána „Sociologie mládeže“ a tomu odpovídá její obsah. Přede-vším v této kapitole se autor věnuje mládeži a jejímu výzkumu. U ostatních kapitol je pozornost vztažena k vazbě mládeže na konkrétní téma či oblast společnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF