Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mareš, Jiří: Pedagogická psychologie (Peter Gavora)


V máji 2013 prišla na pulty kníhkupectiev nová kniha Jiřího Mareša venovaná pedagogickej psychológii. Zaujala už na prvý pohľad svojím objemom – má sedemsto strán. To naznačuje, že ide o komplexné a hlboké spracovanie problematiky rozkladajúcej sa na priesečníku psychológie a pedagogiky. Komplexnosť práce ukazujú jej kapitoly. Po vstupnom rámci, zakotvujúcom pedagogickú psychológiu ako vedný odbor, sa autor venuje konceptu učenia sa a vyučovania, ich cieľom, obsahu, hlavným aktérom – učiteľovi a žiakom – anapokon škole ako inštitúcii. Týmto oblastiam sú venované rozsiahle kapitoly, veľmi podrobne štruktúrované a napísané. Najobjemnejšia je kapitola o učení a vyučovaní, čo je prirodzené, keďže ide vlastne o jadro pedagogickej psychológie, druhá najdlhšia kapitola komplexne spracúvajúca hlavných aktérov učenia sa a vyučovania, teda charakteristiky učiteľa, žiakov a školskej triedy.

Stiahnuť celý článok v PDF