Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Novotná, Jarmila – Jurčíková, Jana: Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu (Ladislav Mura)


Autorky pred nedávnom uverejnili v knižnej podobe ucelenú monografickú prácu s názvom „Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu“ v renomovanom českom pedagogickom vydavateľstve Paido v Brne. Týmto dielom autorky potvrdili svoj trvalý záujem o problematiku kritického a tvorivého myslenia v edukácii a výskume.

Doc. Jarmila Novotná je skúsený pedagóg a dlhodobo svoju pozornosť orientuje na rozvoj tvorivého a kritického myslenia vo výchovno-vzdelávacom procese. Spoluautorka monografie vedie líniu pedagogiky počas celej svojej kariéry. Takmer dvadsaťpäť rokov odovzdávala svoje skúsenosti študentom Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docentky pedagogiky na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Prínos jej vedeckej práce je nepopierateľný prevažne v oblasti tvorivosti. Možno konštatovať, že týmto posudzovaným dielom završuje rozsiahlu etapu výskumu v oblasti kritického a tvorivého myslenia.

Stiahnuť celý článok v PDF