Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Paulína Koršňáková, Jana Kováčová, Daniela Heldová: Národná správa PISA SK 2009 (Mária Belešová)


K najzákladnejším oblastiam celosvetového testovania sa za posledné desaťro-čie považuje oblasť gramotnosti a meranie výkonu žiakov rozličných krajín sveta. Problematika gramotnosti sa neustále vyvíja a výsledky merania vedo-mostí, zručností a postojov sa menia taktiež.

Stiahnuť celý článok v PDF