Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Rogers, A.: Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education?


Publikácia Alana Rogersa Neformálna edukácia: Flexibilné vyučovanie alebo participatívna edukácia? predstavuje zásadnú súhrnnú analýzu problematiky neformálnej edukácie v súčasnosti. Je výnimočná nielen tým, že poskytuje medzinárodnú komparáciu teoretického vývoja, chápania a praktickej realizácie neformálnej edukácie, ale aj tým, že autor predkladá vlastnú teóriu neformálnej edukácie pre súčasnosť, či prognózuje ďalšie možnosti vývoja a uplatnenia tohto konceptu v budúcnosti.

Peter Lenčo

Stiahnuť celý článok v PDF

1 komentár

1 Obsah — Pedagogika.sk { 03.30.10 at 8:19 }

[…] Rogers, A.: Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education? (Peter Lenčo) […]