Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

SCHROEDER, David. A.; GRAZIANO, William G. (eds.): The Oxford Handbook of Prosocial Behavior (Dávid Dziak )


Prešov:Oxford University Press, 2015. 787 s. ISBN 978-0-19-539981-3

Na výchove k prosociálnosti je založený učebný predmet etická výchova, ktorý je súčasťou nášho vzdelávacieho systému od roku 1990. Základom tohto predmetu je predovšetkým kniha Etická výchova (1992, Orbis Pictus Istropolitana) od španielskeho autora Roberta Roche Olivara zdôrazňujúci výchovu k prosociálnosti. V roku 2015 vyšla kniha The Oxford Handbook of Prosocial Behavior, ktorá je kolektívnou prácou desiatok profesorov z celého sveta (Amerika, Austrália, Anglicko, Holandsko, Izrael, Nemecko), čo len svedčí o jej monumentálnej hodnote a kvalite. Centrálnym pojmom uvedeného textu je prosociálne správanie, čo môže byť inšpirujúce najmä pre pedagógov a psychológov venujúcim sa výskumu, výchove či výučbe žiakov.

Stiahnuť celý článok v PDF