Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Špatenková, Nadežda – Smékalová, Lucie: Edukace seniorů (Petronela Lauková)


Praha: Grada, 2015. 232 s. ISBN 978-80-247-5446-8

Starnutie v postindustriálnej spoločnosti prestáva byť pasívnym procesom. Staroba sa stáva plnohodnotnou etapou života. Stále väčší dôraz sa kladie na „zdravé“ starnutie a na jeho dôsledky v každodennom živote starnúceho jednotlivca. Aktívny senior a aktívne prežívanie staroby sú hlavnými motívmi pre formujúci sa názor a postoj k procesu starnutia v súčasnej modernej, kultúrne vyspelej spoločnosti. Ako zdôrazňuje prof. Hegyi: „Súhrnne sa dá povedať, že kým problémom 19. storočia bolo žiť do staroby, problémom 20. storočia bolo starobu zabezpečiť, problémom 21. storočia je naplniť ju obsahom“.

Stiahnuť celý článok v PDF