Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Švec, Šefan: Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky (Veronika Hašková)


Anglický jazyk je dominantným jazykom internetu, jazykom medzinárodného obchodu a pohybu, výmeny informácií, medzinárodných poznávacích kurzov a konferencií, i ďalších oblastí ľudskej činnosti. Jeho význam je v súčasnosti nepopierateľný, veď je jazykom medzinárodnej komunikácie. Nesmierne dôle-žitý je aj v oblasti pedagogiky, pre odbornú pedagogickú verejnosť, študentov pedagogického zamerania i pedagogických odborníkov na univerzitách. Odborná angličtina v pedagogike je využívaná v rôznej miere, od prekladu anotácie a abstraktu cez hľadanie informácií na zahraničných internetových stránkach až po štúdium zahraničných časopisov a kníh. Preto prekladový a výkladový slovník Prof. Štefana Šveca, CSc. predstavuje obohatenie a významný prínos pre pedagogiku a andragogiku.

Stiahnuť celý článok v PDF