Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 1.

Valihorová, Marta – Sokolová, Lenka: Ďuričove dni 2016 – konferencia Asociácie školskej psychológie

V dňoch 10. a 11.11.2016 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia Asociácie školskej psychológie pod názvom Ďuričove dni 2016: Psychológ v systéme školy. Cieľom tohto vedeckého podujatia, ktoré má viac ako 20 – ročnú tradíciu, je vytvárať priestor pre odborné stretnutie a výmenu skúseností výskumníkov a výskumníčok aj školských psychológov a psychologičiek z praxe.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Valihorová, Marta – Sokolová, Lenka: Ďuričove dni 2016 – konferencia Asociácie školskej psychológie

Černá, Olga: Čtení není žádná nuda. Náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení (Dana Vicherková)

Praha: Portál, 2014. 118 s., ISBN 978-80-262-0720-7

Text se zabývá problematikou rozvoje čtenářské gramotnosti a zamýšlí se nad aspekty čtení pro radost. Jde o osobní (autorské) vyprávěcí zamyšlení, sdílení i čtenářských zkušeností regionální jihočeské knihovnice k tématu výchovy čtenáře.

Stiahnuť celý článok v PDF

 

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Černá, Olga: Čtení není žádná nuda. Náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení (Dana Vicherková)

Špatenková, Nadežda – Smékalová, Lucie: Edukace seniorů (Petronela Lauková)

Praha: Grada, 2015. 232 s. ISBN 978-80-247-5446-8

Starnutie v postindustriálnej spoločnosti prestáva byť pasívnym procesom. Staroba sa stáva plnohodnotnou etapou života. Stále väčší dôraz sa kladie na „zdravé“ starnutie a na jeho dôsledky v každodennom živote starnúceho jednotlivca. Aktívny senior a aktívne prežívanie staroby sú hlavnými motívmi pre formujúci sa názor a postoj k procesu starnutia v súčasnej modernej, kultúrne vyspelej spoločnosti. Ako zdôrazňuje prof. Hegyi: „Súhrnne sa dá povedať, že kým problémom 19. storočia bolo žiť do staroby, problémom 20. storočia bolo starobu zabezpečiť, problémom 21. storočia je naplniť ju obsahom“.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Špatenková, Nadežda – Smékalová, Lucie: Edukace seniorů (Petronela Lauková)

Pirohová, Ivana: Teórie vzdelávania dospelých (Július Matulčík)

Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 89 s. ISBN 978-80-555-1321-8

Teoretické koncepcie a prístupy k edukácii dospelých sa v odbornej literatúre vo zvýšenej miere začali objavovať približne od druhej polovice 20. storočia. Významnou teoretickou koncepciou aj pre súčasnú teóriu a prax edukácie dospelých na Slovensku sa stali idey publikované v monografiách Heinricha Hanselmanna (1951) a Franza Pöggelera (1957) ktoré priniesli aj nový termín pre teóriu edukácie dospelých – andragogika. S rastúcim významom a rozširovaním vzdelávania dospelých a ďalšieho vzdelávania sa rozličné teórie vzdelávania dospelých, reprezentované významnými predstaviteľmi z rozličných krajín, stretávajú s čoraz väčším záujmom odborníkov pôsobiacich v andragogickom výskume a samozrejme aj v oblasti prípravy profesionálnych pracovníkov – andragógov pôsobiacich v rozličných oblastiach andragogickej praxe.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2017   Komentáre vypnuté na Pirohová, Ivana: Teórie vzdelávania dospelých (Július Matulčík)