Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bakošová, Zlatica: Spomienka na pána profesora Ladislava Macháčka


S hlbokým zármutkom prijala 30. 1. 2015 pedagogická obec správu o smrti pána prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc.,

Odišiel z našich radov vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník ale predovšetkým osobnosť s takými ľudskými kvalitami ako sú pracovitosť, schopnosť kooperovať s ľuďmi, taktne a diplomaticky komunikovať, vyjedná-vať a manažovať výskumné i publikačné aktivity odbornej pedagogickej obce.

Pán profesor sa profesionálne orientoval na sociológiu mládeže. Z tejto oblasti napísal významné monografie: Ideály vysokoškolských študentov (1964), Kapitoly zo sociológie mládeže (2002), Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl na Slovensku (2005), Dve školy demokracie (2013), bol editorom zborníkov, autorom odborných štúdií vo vedeckých časopisoch.

Stiahnuť celý článok v PDF