Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní už po dvanásty krát


V roku 2009 sa konal už dvanásty ročník medzinárodnej konferencie Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní – Ways of democracy in education pod názvom „Fórum o premenách univerzitného vzdelávania – Forum on Changes in University Education“. Konferencia sa konala pod záštitou Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pri príležitosti 90. výročia vzniku Univerzity Komen-ského. Skutočnosť, že ide už o dvanásty ročník, je nesporným znakom dlhodobej tradície tejto konferencie, ktorá sa vždy sústredí na aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu. V tejto tendencii sme pokračovali aj tento rok.

Lucia Tomašeková

Stiahnuť celý článok v PDF

1 komentár

1 Obsah - Pedagogika.sk { 01.23.10 at 10:32 }

[…] Tomašeková, Lucia: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní už po dvanásty krát […]