Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danek, Ján: Odišiel prof. Ondrej Baláž


V tichom prostredí Seniorparku v Rohovciach opustil v sobotu 25. júna 2016 tento svet prof. PhDr. Ondrej Baláž, DrSc. Odišiel tíško, akoby nechcel rušiť ostatných okolo seba. Napriek skutočnosti, že výrazne ovplyvnil a obohatil vývoj pedagogiky, najmä sociálnej pedagogiky, v Československu a na Slovensku, a že bol významná osobnosť slovenského vedeckého i verejného života. Ale veľkí ľudia, duchom i prácou, nepotrebujú pompu, fanfáry a slávu, ich slávia výsledky ich práce, spôsob života a ich prínos do života spoločnosti. Profesor Ondrej Baláž, DrSc. bol osobnosť a pedagóg nielen odbornosťou, ale aj životom. Dokázal pomôcť, povzbudiť, usmerniť a každému prejaviť, že oplatí sa žiť, mať ciele, úlohy a najmä poznávať ľudí i život, spoločnosť na základe kvalitného vzdelávania a výchovy.

Stiahnuť celý článok v PDF