Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danek, Ján: Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV


Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je občianske združenie spájajúce odborníkov z pedagogiky v záujme dynamizácie pedagogickej teórie i výchovno-vzdelávacej praxe. Jej činnosť je rozvíjaná s postupnými zmenami, od roku 1928 , obnovená v roku 1943, potom roku 1964 a opäť aktivizovaná v roku 2002. V každej dobe bola úloha pedagogickej spoločnosti zameraná na skvalitňovanie pedagogickej teórie a pedagogického výskumu, ale aj skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej praxe na základných, stredných, ale aj vysokých školách. V zmysle uvedených tendencií bolo orientované aj Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV 11. februára 2016. Účastníci valného zhromaždenia zastupovali všetky oblasti Slovenska, od východného Slovenska, cez stredné Slovensko po Bratislavu, s úsilím nájsť podstatnú líniu v činnosti spoločnosti. V hodnotiacej správe k činnosti spoločnosti podpredseda výboru Ján Danek upozornil na podstatné výsledky aktivít, ktorými sú činnosti sekcií sociálnej pedagogiky, vysokoškolskej pedagogiky či dejín školstva a pedagogiky, vydávanie elektronického časopisu Pedagogika.sk. spolupráca s EERA so sídlom v Berlíne (European Educational Research Assotiation), či aktivity viazané na osobnosti slovenskej pedagogiky (85. výročie narodenia Rudolfa Štepanoviča, 80. výročie narodenia Jána Perhácsa, podiel na výstavách Múzea školstva a pedagogiky, spolupráca s Radou slovenských vedeckých spoločností pri SAV), ale upozornil aj na problémy v činnosti ako je neexistovanie partnerského pedagogického ústavu v Slovenskej akadémii vied, nižšia úroveň komunikácie medzi členmi spoločnosti, potrebná aktivita vo viacerých sek-ciách, znížená spolupráca v oblasti výskumu, či nedostatočná spolupráca v rámci regiónov.

Stiahnuť celý článok v PDF