Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danišková, Zuzana: Škola – statický element v sociálnej dynamike


Už tradične sa uskutočnil seminár venovaný problematike interdisciplinárneho výskumu mládeže v termíne, ktorý má všetkým pedagogickým pracovníkom pripomenúť úlohu mládeže v revolučných premenách našej spoločnosti. Usporiadala ho Iuventa – Slovenský inštitút mládeže dňa 16. novembra 2011 vo svojich priestoroch na Búdkovej ceste. Seminár sa konal pod patronátom troch vedeckých spoločností: Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV.

Stiahnuť celý článok v PDF