Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dve etapy vedeckého života pedagogickej komunity na Slovensku po roku 1989


Na pozvanie Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV sa uskutočnila konferencia “Veda a vedecké spoločnosti na Slovensku po roku 1989” (23. novembra 2009 v Bratislave). Toto podujatie sa stalo súčasťou bohatého spektra spomienok aktérov, pripravujúcich a realizujúcich sociálnu zmenu pred dvadsiatimi rokmi, označovanú ako “nežná” revolúcia. Organizátori podujatia vychádzali z predpokladu, že významný historický zlom inšpiruje aj vedeckú komunitu a vedecké spoločnosti, aby spoločne reflektovali svoju úlohu v uplynulých zmenách a súčasne objasnili svoje poslanie a možnosti formovania vedeckého potenciálu Slovenska v novom európskom rámci.

Pohľad na uplynulých dvadsať rokov života pedagogickej komunity na Slovensku prináša prekvapivé zistenie, že ide už o dve samostatné obdobia – dve dekády. Kým prvá dekáda (1989 – 1999) ešte iba čaká na historický výskum, druhá dekáda sa do určitej miery viaže na činnosť Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.

Ladislav Macháček

Stiahnuť celý článok v PDF

1 komentár

1 Obsah — Pedagogika.sk { 04.09.10 at 12:24 }

[…] Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV rokovala […]