Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gavora, Peter: Odišiel Ladislav Macháček (1942 – 2015)


Krátko po začiatku nového roka, 30. januára 2015, nás opustil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., vedec, organizátor vedeckého života, učiteľ, kolega, priateľ. Jeho odchod bol prekvapením, pretože Ladislav bol stále plný elánu a energie a o svojich zdravotných problémoch sa nám nezveroval. Bude nám chýbať jeho optimizmus, entuziazmus, nadšenie a určitá dávka zdravého idealizmu. Ladislav Macháček bol skvelý diskutér, so schopnosť jasne vyjadriť základnú myšlienku, bol obdivuhodný diplomat a vyjednávač v sporoch medzi vedcami. Vo svojej vedeckej práci sa Ladislav Macháček sa koncentroval hlavne na oblasť sociológie mládeže, patrí k jej zakladateľom na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF