Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gräffingerová, Mária: Mladí vedeckí pracovníci a popularizácia vedy


Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže usporiadala v rámci 11. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatie pri príležitosti výročia 17. novebra 1989, pod názvom Veda a jej popularizácia, Nové výzvy pre mladú vedeckú elitu Slovenska. V rámci programu generačnej obnovy vedeckých spoločností R SVS mali doktorandi ako aj mladí vedeckí pracovníci možnosť informovať odbornú verejnosť o najnovších výsledkoch svojho vedeckého výskumu, pričom ich vystúpenie posudzovala odborná komisia. Tá hodnotila okrem atraktívnosti výskumnej témy a jej sofistikovanej prezentácie aj zrozumiteľnosť jazykového prejavu, pohotovosť argumentácie v diskusii a dodržanie časového limitu.

Stiahnuť celý článok v PDF