Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy


Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých spoluorganizovali 29. novembra 2018 (počas Týždňa celoživotného učenia) v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky na Slovensku a v zahraničí. Hlavným cieľom konferencie bolo zistiť súčasný stav pedagogiky a andragogiky, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, didaktika, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika).

Stiahnuť celý článok v PDF