Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Informácia o sprístupnení „Elektronickej učebnice metodológie pedagogického výskumu“ (Lujza Koldeová)


Časopis PEDAGOGIKA.SK v roku 2010 vo svojom druhom čísle uverejnil informáciu o príprave elektronickej učebnice pedagogického výskumu. Išlo o učebnicu zameranú na kvantitatívny výskum, ktorá bola určená najmä študentom so slabšími vedomosťami a zručnosťami z výskumnej metodológie.

Stiahnuť celý článok v PDF