Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Koršňáková, Paulína: Záverečná konferencia projektu o indikátoroch kvality európskeho pedagogického výskumu


V kooperácii viacerých krajín sa rozvíjal trojročný projekt nazvaný Indikátory európskeho pedagogického výskumu (European Educational Research Quality Indicators – EERQI). Jeho cieľom bolo vypracovať sústavu zásadne nových indikátorov a na ne sa viažucich metód, ktoré, sa použijú na hodnotenie kvality výskumných štúdií – a prostredníctvom nich i kvality výskumu a spôsobov jeho diseminácie.

Projekt sa uzavrel záverečnou konferenciou v Bruseli 15. a 16. marca 2011. Konferencie som sa zúčastnila ako členka Slovenskej pedagogickej spoločnosti a moju účasť na konferencii EERQI sponzorovala EERA (European Educatio-nal Research Association), ktorá bola jedným z účastníkov projektu. Tento projekt bol financovaný z prostriedkov 7. Rámcového programu EÚ v oblasti sociálno-ekonomických a humanitných vied (podrobné informácie o projekte sú k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na stránke www.eerqi.eu).

Stiahnuť celý článok v PDF