Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lampertová, Alena: Študentské fórum – tradícia spojená s kvalitou


V dňoch 2. a 3. 12. 2010 sa v mestečku Velké Bílovice na Morave konalo už v poradí jedenáste medzinárodné stretnutie doktorandov a magisterských študentov pod názvom Študentské fórum. Jeho organizátorkou bola doc. Adriana Wiegerová, so svojím tímom z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Študentské fórum je platforma, ktorá umožňuje mladým ľuďom prezentovať svoje výskumné projekty. Prioritne upriamuje pozornosť na dizertačné práce doktorandov a pomáha im odstrániť teoretické a metodologické chyby, ktoré zvyčajne vznikajú z nedostatku odborných skúseností. Snahou študentského fóra je pomôcť doktorandom zlepšiť kvalitu ich práce a dať im príležitosť komunikovať s prizvanými odborníkmi.

Stiahnuť celý článok v PDF