Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Rozvoj interdisciplinárneho vedeckého výskumu mládeže na Slovensku


Európska komisia uskutočnila v roku 2004 prieskum, ktorého záverečná správa je stále aktuálna aj pre Slovensko: mnohé krajiny EU nemajú dostatočné informácie o mládeži, a rozhodnutia, ktoré vlády prijímajú, sa uskutočňujú v podmienkach nedostatočného poznania a porozumenia osobitostiam mladej generácie.

Počas práce na príprave Národnej správy o politike mládeže na Slovensku (2005) (aj vďaka konzultáciám s členmi expertnej skupiny Rady Európy o situácii výskumu mládeže) sa dokonca zistilo, že počet výskumníkov nie je až tak veľký, aby obsiahol aj nové európske témy. Chýbajú mladí adepti výskumu mládeže v sociológii, etnológii, psychológii, pedagogických a politických vedách. Pritom Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky (č. 1213 z 19. 12. 2001), akceptovala požiadavku na rozvoj vedeckého výskumu mládeže a jeho účasť na ”lepšom poznaní a porozumení mladej generácii”. Odbor detí a mládeže na Ministerstve školstva SR sa zaviazal podporovať nielen výskum mládeže na rozličné aktuálne témy, ale aj „informačné“ a „sebaorganizujúce“ aktivity výskumníkov mládeže.

Stiahnuť celý článok v PDF