Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v roku 60. výročia vzniku SAV


Vtomto roku si SAV pripomína okrúhle výročie svojho vzniku. Je to príležitosť, aby aj vedecké spoločnosti ocenilo dlhodobú spoluprácu so SAV. Mnohé z nich to majú aj vo svojom oficiálnom názve uvedené, že pôsobia“pri SAV“. Rada slovenských vedeckých spoločnosti pri SAV vo svojom tohtoročnom programe pripravuje slávnostné zhromaždenie, ktorého cieľom je bilancovať a súčasne aj ukázať ako úspešne sa rozvíjajú podporné aktivity spoločností pri rozvoji vedeckého výskumu vjednotlivých oblastiach slovenskej vedy a čím dokážu vedecké spoločnosti zaujať širšiu odbornú i laickú verejnosťvo svojich popularizačných aktivitách. Aj naša spoločnosť bude prezentovať svoje výsledky.

Stiahnuť celý článok v PDF