Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie


Po obnovení v roku 2002 vstúpila Slovenská pedagogická spoločnosť do druhej dekády svojej činnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť patrí v súčasnosti k stredne veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej počet členov sa stabilizoval na úrovni 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je síce 161, ale 12 z nich už neplatí členské viac ako 4 roky, niektorí neplatia menej ako 4 roky, ďalších 11 neodovzdalo evidenčné listy so svojimi údajmi. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.

Stiahnuť celý článok v PDF