Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Európska mládežnícka politika 2014 – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ


V dňoch 29. – 30. 9. 2014 z podnetu dekana FSV UCM Petra Horvátha a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť Ladislava Macháčka, v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV, Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV zorganizovala Fakulta sociálnych vied UCM konferenciu s medzinárodnou účasťou ,,Európska mládežnícka politika – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ“.

Stiahnuť celý článok v PDF