Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Malatinská, Silvia – Sedliaková, Iveta: Konferencia Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: ,,Hranice normality“


V dňoch 21. a 22. januára 2013 sa konal XII. ročník česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku s témou Hranice normality. K hlavným organizátorom konferencie patrili Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v spolupráci s partnermi a organizačné zaistenie zabezpečovala spoločnosť Contexo. Konala sa pod záštitou Ministra školstva, mládeže a telovýchovy ČR P. Fialy, rektora Univerzity Palackého v Olomouci M. Mašláně aprimátora mesta Olomouc M. Novotného. Konferencia sa uskutočnila v historických priestoroch barokovej budovy Konvikt – Umelecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci.

Stiahnuť celý článok v PDF