Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mareš, Jiří – Honsnejmanová, Ivana: Diskuse o pedagogických časopisech v České republice


Jedním z klíčových médií pro pedagogickou vědu samotnou i pro všechny typy fakult připravujících učitele jsou pedagogicky zaměřené časopisy. V České republice nabývá tato teze specifické naléhavosti, neboť české vysoké školy začínají být financovány nejen podle počtu studentů, ale nově i podle své vědecké a publikační aktivity.

Na pedagogické časopisy je tedy vyvíjen tlak – a to ve trojím směru. Za prvé je to zájem autorů dostat do časopisů co nejvíce svých článků, a tím získat (pro sebe i svou instituci) body za publikační činnost. Za druhé je to snaha institucí zakládat další časopisy, aby se rozšířila publikační základna, a tím i možnost publikování; v některých případech i zde je zájem o získávání publikačních bodů. Za třetí je to snaha Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace rozlišit kvalitní a méně kvalitní časopisy, a tím regulovat počet vykazovaných článků.

Stiahnuť celý článok v PDF