Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Marks, Igor, Dohnanská, Monika: Moderná škola, história a súčasnosť


Dňa 21.11.2017, sa konal 7. ročník festivalu vzdelávania Kuchárska kniha pre život, alebo Moderná škola, história a súčasnosť. Opätovne prevzal záštitu nad podujatím Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“). Hlavnými organizátormi podujatia boli Vysoká škola DTI (ďalej len „VŠ DTI“) a Stredná odborná škola Stará Turá (ďalej len „SOŠ Stará Turá“). SOŠ Stará Turá prevzala úlohu hostiteľa. Ďalšími partnermi podujatia boli tiež regionálne ZŠ a SOŠ, ako aj spoločnosti JUSTUR, s. r. o., LEONI Stará Turá.

Stiahnuť celý článok v PDF