Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Marks, Igor: Nová webová stránka Slovenskej pedagogickej spoločnosti


Po smrti zakladateľa Slovenskej pedagogickej spoločnosti (ďalej len SPdS) Ladislava Macháčka (2015), ktorý bol administrátorom a zároveň správcom pôvodnej webovej stránky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV (ďalej len SPdS), nastali isté technické a organizačné problémy so spravovaním pôvodnej webovej stránky SPdS.

Z iniciatívy Jána Daneka (zastupujúceho predsedu SPdS), Silvii Dončevovej (členky výboru SPdS) a Igora Marksa bola v decembri 2015 vytvorená a spustená nová webová stránka www.spaeds.sk

Stiahnuť celý článok v PDF