Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Michalička, Vladimír – Macháček, Ladislav: Spomienka na prof. Vieru Žbirkovú


Viera Žbirková, prof. PhDr., CSc., nar. 14.8.1941, nás opustila dňa 10.1.2011 v Bratislave.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV zastúpená prof. Mgr. Ladislavom Macháčkom, CSc., predsedom spoločnosti, podala návrh na ocenenie prof. Viery Žbirkovej in memoriam – Veľkej medaily sv. Gorazda. Návrh prešiel komisiou MŠVVŠ SR. Slávnosť odovzdávania sa bude konať 28. marca 2011 v historickej budove NR SR v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF