Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)


Koncom tohto roku uplynie desaťročie, čo v Prešove zomrel významný slovenský historik pedagogiky Ján Gallo (nar. 1922 v Chyžnom, dnes okr. Revúca). Pripomíname si ho aj v súvislosti s tým, že tento rok vyšla jeho doteraz nepublikovaná monografická práca Pedagogické portréty profesorov revúckeho gymnázia (Bratislava: CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky, 2018).

Stiahnuť celý článok v PDF