Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

O spoločnom záujme generácií


Dňa 25. 2. 2010 uskutočnila Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v Dome Európy v Bratislave besedu za okrúhlym stolom na tému O spoločnom záujme generácií. Besedy sa zúčastnili prof. Peter Ondrejkovič, prof. Ladislav Macháček, prof. Štefan Toma, prof. Ivan Kraus, Dr. Tatiana Rosová a Dr. Marianna Sirotová. Podnetom bola verejná diskusia k súčasnému ustanoveniu zákonom stanoveného vekového obmedzenia profesorov, ktorí môžu garanto-vať jednotlivé akreditované študijné programy na univerzitách do 65 rokov a k návrhu poslanca NR SR M. Mamojku na jeho predĺženie do 70 rokov.

Stiahnuť celý článok v PDF