Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Palacková, Alžbeta – Mišová, Miroslava – Polgáryová, Eva: Maturitná skúška 2012 a Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012


V školskom roku 2011/2012 sa zrealizovala externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS), ktorej sa zúčastnilo 59 465 maturantov zo 754 stredných škôl. Testy EČ MS vychádzali z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre jednotlivé predmety MS. Jedným z cieľov testov EČ MS bolo rozlíšiť výkony žiakov tak, aby mohli byť maturanti navzájom porovnávaní. Ďalším z cieľov testovania bolo zhodnotiť úroveň znalostí, zručností a kompetencií maturantov, ktoré sú vymedzené základnými pedagogickými dokumentmi.

Celkové priemerné úspešnosti v testoch EČ MS sa pohybovali v rozmedzí od 32,2 % (francúzsky jazyk úroveň B1) do 83,3 % (taliansky jazyk úroveň B1). Celkové priemerné úspešnosti z predmetov, ktoré písalo viac ako 200 žiakov, sa pohybovali od 42,9 % (nemecký jazyk úroveň B1) do 69,3 % (maďarský jazyk a literatúra).

Stiahnuť celý článok v PDF