Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Požár, Ladislav – Kudláčová, Blanka: Konferencia Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky


V dňoch 8. a 9. apríla 2010 sa pri príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Transdiciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Konferenciu zorganizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. Celé toto významné vedecké podujatie sa uskutočnilo v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach, kde boli veľmi dôstojné priestory pre podnetné rokovania a diskusie.

Stiahnuť celý článok v PDF