Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Slezáková, Miroslava: Seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia pedagóga Ondreja Pavlíka


1. apríla 1916 sa v obci Zvolenská Slatina narodil Ondrej Pavlík, učiteľ, pedagóg, vysokoškolský a akademický činiteľ, politik a otec. Tieto i ďalšie jeho funkcie si pripomenuli účastníci spomienkového seminára pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Konal sa 15. marca 2016 na pôde Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF