Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Tuma, Miroslav: Prof. PhDr. Andrej Čuma, CSc., vysokoškolský pedagóg a komeniológ


Andrej Čuma patri do generácie postupne vymierajúcich zakladateľských pedagógov, ktorí budovali piliere tejto vedy vo veľmi zložitom období povojnových premien plných rôznych turbulencií, prešľapov, nespravodlivosti, krívd a utrpení. Školy museli fungovať aj vtedy, poslucháči museli študovať, lebo chceli dosiahnuť vyššiu úroveň svojho bytia a my učitelia sme museli vyučovať. V literatúre sa skupiny autorov zvyknú označovať spoločným menom, podobne, ako je to aj vo výtvarnom umení. Pedagogická Historiografia obdobné označenia nepoužíva, i keď pre túto našu generáciu osemdesiatnikov by sa celkom dobre hodilo označenie „ Zabudnutá generácia“.

Stiahnuť celý článok v PDF