Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Walková. Milada: Metodická konferencia učiteľov angličtiny


V dňoch 6. – 7. 6. 2014 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave už po štvrtýkrát konala konferencia English Language Teaching Forum, ktorú zorganizovala Slovenská komora angličtinárov v spolupráci s Asociáciou jazykových škôl SR s podporou ministerstva školstva a ďalších partnerov.

Najvýznamnejšou osobnosťou konferencie bol David Crystal, známy po celom svete nielen medzi jazykovedcami a angličtinármi, ale vďaka svojej populárno-náučnej práci aj v širšej spoločnosti. V prednáške sa venoval rozmachu angličtiny v minulosti, jej súčasnému statusu ako lingua franca a vplyvom, ktoré určujú jej blízku budúcnosť. Spolu s manželkou predviedol aj divadelné predstavenie, ktoré tvorili rôzne slovné hračky. Ďalšou hlavnou prednášajúcou bola Gabriela Lojová z Univerzity Komenského, ktorá objasnila podstatu prístupu zameraného na žiaka. Učiteľ v ňom skôr napomáha autonómnemu učeniu sa žiakov než by vystupoval v direktívnej úlohe vševeda, ako to býva v tradičnom vyučovacom prístupe. Magdaléna Kubányiová z Univerzity v Birminghame v hlavnom referáte na pléne konferencie zdôraznila, že učiteľ musí mať víziu toho, akým učiteľom chce byť, a reflexiu, či sú aktivity, ktoré na hodinách robí, relevantné.

Stiahnuť celý článok v PDF