Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kvalita života žáků a škola


Kvalita života žáků a škola. Přehledová studie shrnuje dosavadní výzkumy, které se zabývají vztahem mezi celkovou kvalitou života žáků a jejich životem ve škole. Charakterizuje vznik pojmu kvalita života, jeho proniknutí do mnoha vědních oborů a tím i obtíže, které vyvstávají při jeho definování. Přibližuje dva převládající směry v empirických výzkumech kvality života: zkoumání osobní pohody, zkoumání pocitu spokojenosti a štěstí. Poté shrnuje výsledky výzkumů, které se zabývají kvalitu školního života chronicky nemocných žáků. Další oddíl bilancuje výzkumy žákovské spokojenosti a nespokojenosti ve škole. Samostatná část studie se věnuje výzkumům, které mapují vztahy mezi kvalitou života žáků a psychosociálním klimatem školy. Závěrečná část přehledové studie upozorňuje na metodologické problémy, které komplikují výzkum kvality školního života.

Jiří Mareš

Stiahnuť celý článok v PDF

1 komentár

1 Obsah - Pedagogika.sk { 01.23.10 at 10:32 }

[…] Mareš, Jiří: Kvalita života žáků a škola […]