Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lifelong Learning – A Challenge for the Education Theory (László Trencsényi)


Anotácia: Celoživotné učenie sa – výzva pre pedagogickú teóriu. Táto štúdia nastoľuje otázku, či pojem “celoživotné učenie” nie je synonymom “celoživotného vzdelávania”. Aj keď sa vzdelávanie končí v mladom veku, človek sa učí celý život. Nastoľuje to nejakú zmenu v teoretickom diskurze v pedagogike? Je oddelenie roly žiakov/študentov od roly učiacich sa reálne, relevantné, obhájiteľné a vysvetliteľné? Alebo tieto javy sú len parafrázami z.kladných pojmov, a preto v pedagogike potrebujeme nové paradigmy, ktoré ponúkajú koherentné odpovede na tieto otázky.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 1: 28-35

Kľúčové slová: pedagogická teória, paradigma, celoživotné učenie sa, celoživotné vzdelávanie, formálne vzdelávanie, non-formálne vzdelávanie, informálne vzdelávanie

Stiahnuť celý článok v PDF