Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Fenstermacher, Gary D. – Soltis, Jonas F.: Vyučovací styly učitelů (Imrich Ištvan)


Publikácia Vyučovacie štýly učiteľov od amerických pedagógov Garyho D. Fenstermachera (profesora na Universty of Michigan v Ann Arbor) a Jonasa F. Soltisa (profesora na Columbia University v New Yorku) je cenným príspevkom k poznaniu špecifík učiteľskej profesie. Učiteľská profesia ako povolanie a zamestnanie je niečo mimoriadne, keďže obohacuje nielen naše životy, ale aj životy druhých. Učiteľovi zveruje celý národ najcennejšie hodnoty, aké vôbec má: deti a dorast – svoju budúcnosť.

Publikácia je určená rôznym čitateľom. Učitelia a študenti učiteľstva ju môžu využiť ako učebný materiál, zdroj informácií zo školského života, pre oboznámenie sa s niektorými špecifikami povolania. Publikácia je rozdelená do siedmich kapitol a rozoberá rôzne vyučovacie štýly učiteľov.

Stiahnuť celý článok v PDF